Anasayfa

AMACIMIZ

Öncelikle derneğimiz Manisalıların yardım yapma isteklerine, öğrenci gençlerimizin maddi ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulmuştur.Manisalı olup Celal Bayar Üniversitesinde veya başka üniversitelerde öğrenim gören ve başka illerden olup CBÜ de okuyan ihtiyaç sahibi, maddi ilgi ve destek bekleyen çok sayıda gencimiz bulunmaktadır. Derneğimizle, Manisa’mızın tarihi ruhuna uygun bir yardımlaşma zemini oluşturmaya çalışıyoruz. Derneğimiz, hayırseverlerimizle, ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz arasında bir gönül köprüsü olacaktır.Eğitim ve öğrenimini sürdürürken, ekonomik olarak zorlanan binlerce ihtiyaç sahibi Manisalı üniversite öğrencisi var. Bu öğrenciler, kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Eğitim gönüllülerinin açacağı bir burs hesabı ile artık onlara ulaşmak çok daha kolay. Manisalı binlerce üniversite öğrencisi sizlerden uzanacak bağış elini bekliyor.

İLKELERİMİZ

Yardım amacıyla topladığı kaynakların tamamını burs, yemek yardımı, başarı ödülü, eğitim araç-gereç desteği olarak değerlendirecektir. Dernek yönetimi ve üyeler hiçbir işlem, görev ya da faaliyet için hiçbir ad altında ücret almayacaklardır. (Tüzük, madde:2, fıkra 18) Cari ve idari giderlerinin tamamını üye aidatlarından karşılanır. yardım amacıyla toplanan kaynak, dernek cari giderleri için harcanamaz. (Tüzük, madde:2, fıkra 17) Gençliğe, iyi eğitimin gereğine, Türkiye’mizin güzel geleceğine inanan yardımsever bütün Manisalıların ve vatandaşlarımızın katkılarına açığız. İlimiz dışında okuyan Manisalı (ilçeler dahil) tüm öğrenci gençleri, memleket ayrımı gözetmeksizin Celal Bayar Üniversitesinde okuyan tüm öğrencileri hedef kitlesi olarak değerlendirir. Aidiyetler, mensubiyetler, politik ve ideolojik mülahazalar dışında kalmayı, her türlü görüş ve düşünceye eşit mesafede ve yansızlık ilkesi gereği davranmayı, temel çalışma düsturu olarak kabul eder. Yardım toplama ve yardım yapmaya ilişkin bütün iş ve işlemlerini şeffaf biçimde gerçekleştirecektir.