Burs Alacak Öğrenciler Nasıl Belirleniyor?

Seçimde adalet ve kaynak tahsisinde isabet temini için başvuruda bulunan öğrencilerimizin başarı ve ihtiyaç düzeyleri başta olmak üzere, bütün özel ve ailevi durumları puanlamaya tabi tutulacaktır. Başvuru formları üzerinde yapılacak bu değerlendirme ile en doğru, adil ve yerinde kaynak kullanımı sağlanacaktır.

Bursiyer tespiti ve burs uygulamaları konusunda; haksızlık, şaibe ve kayırma olmaması konusunda dernek yönetimince her türlü tedbir alınır. Bu hususta dernek tüzüğündeki seçim kuralları tek ve temel belirleyicidir.