Burs, Yemek Yardımı Süresi ve Devam Şartı

Burslar karşılıksız olup, her ayın ilk haftası içinde bursiyerin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. Burs eğitim öğretim yılı içinde devam eder.

Dernekten burs almak isteyen öğrenciler her yıl başvuru sonuçlarının ilanından sonra Üniversiteden alacakları tasdikli öğrenci ve başarı durum belgelerini dernek yönetimine teslim suretiyle gelecek öğrenim yılı için “burs devam vizesi” alırlar.

Üniversiteye yeni kayıt olanlar, 15 Ekim’e kadar yapacakları müracaat kabul edilir. İlgili bölümde yer alan başvuru formu doldurularak “ÖN BAŞVURU” yapılır. Değerlendirme sonucu burs almaya hak kazananlardan “Üniversiteye giriş belgesi ve okula kayıt olduğuna dair belgeler” eklenerek ıslak imzalı dilekçe alınır.

Bursun devamlılığı için, öğrenimin dört yılda tamamlamak (Tıp Fakültesi için 6 yıl) esastır. Her dönem için bir üst sınıfa bir dersten fazla ders’den borçlu geçilmesi halinde burs kesilir.