Derneğimizin Diğer İlgi Alanları

İlk ve orta öğrenime devam eden başarılı öğrencilere de, yönetim kurulu kararı ile burs verilebilir, öğrenimlerine katkı sağlanabilir.

Dernek, Manisa konulu yüksek lisans ve doktora tezi alan bursiyerlerinin, tez hazırlama ve tezlerinin basımı konusunda da yardımcı olabilir.

Teknik ve sağlık bilimleri alanında öğrenim gören bursiyerlere, yönetim kurulu kararı ile temininde zorluk yaşadıkları ders araç ve gereçleri sağlanabilir.

Bursiyerlerden bölüm ya da okulunu ilk üç derece ile bitirenlere düzenlenecek törenle dernekçe ödül verilebilir.