Yemek Yardımı

Dernek kaynaklarının belirli bir miktarı, ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek yardımı olarak tahsis edilir. Bu yardım CBÜ’nin belirleyeceği ihtiyaç sahibi öğrenci listeleri üzerinden yemek fişi temin ve dağıtımı şeklinde de yapılabilir.

Bunun için ön başvuru belgesini doldurup dernek sekreteri veya başkanın elmeklerine gönderebilirsiniz. Ön değerlendirmeden sonra size elmek (e-posta) ile, telefonla veya genelağ sitemizden duyurulacaktır.

Burs Alacak Öğrenciler Nasıl Belirleniyor?

Seçimde adalet ve kaynak tahsisinde isabet temini için başvuruda bulunan öğrencilerimizin başarı ve ihtiyaç düzeyleri başta olmak üzere, bütün özel ve ailevi durumları puanlamaya tabi tutulacaktır. Başvuru formları üzerinde yapılacak bu değerlendirme ile en doğru, adil ve yerinde kaynak kullanımı sağlanacaktır.

Bursiyer tespiti ve burs uygulamaları konusunda; haksızlık, şaibe ve kayırma olmaması konusunda dernek yönetimince her türlü tedbir alınır. Bu hususta dernek tüzüğündeki seçim kuralları tek ve temel belirleyicidir.

Burs, Yemek Yardımı Süresi ve Devam Şartı

Burslar karşılıksız olup, her ayın ilk haftası içinde bursiyerin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir. Burs eğitim öğretim yılı içinde devam eder.

Dernekten burs almak isteyen öğrenciler her yıl başvuru sonuçlarının ilanından sonra Üniversiteden alacakları tasdikli öğrenci ve başarı durum belgelerini dernek yönetimine teslim suretiyle gelecek öğrenim yılı için “burs devam vizesi” alırlar.

Üniversiteye yeni kayıt olanlar, 15 Ekim’e kadar yapacakları müracaat kabul edilir. İlgili bölümde yer alan başvuru formu doldurularak “ÖN BAŞVURU” yapılır. Değerlendirme sonucu burs almaya hak kazananlardan “Üniversiteye giriş belgesi ve okula kayıt olduğuna dair belgeler” eklenerek ıslak imzalı dilekçe alınır.

Bursun devamlılığı için, öğrenimin dört yılda tamamlamak (Tıp Fakültesi için 6 yıl) esastır. Her dönem için bir üst sınıfa bir dersten fazla ders’den borçlu geçilmesi halinde burs kesilir.

Derneğimizin Diğer İlgi Alanları

İlk ve orta öğrenime devam eden başarılı öğrencilere de, yönetim kurulu kararı ile burs verilebilir, öğrenimlerine katkı sağlanabilir.

Dernek, Manisa konulu yüksek lisans ve doktora tezi alan bursiyerlerinin, tez hazırlama ve tezlerinin basımı konusunda da yardımcı olabilir.

Teknik ve sağlık bilimleri alanında öğrenim gören bursiyerlere, yönetim kurulu kararı ile temininde zorluk yaşadıkları ders araç ve gereçleri sağlanabilir.

Bursiyerlerden bölüm ya da okulunu ilk üç derece ile bitirenlere düzenlenecek törenle dernekçe ödül verilebilir.

Burs ve Yemek Yardımına Kimler Başvurabilir?

Celal Bayar Üniversitesinde (CBÜ) veya ilimiz dışında okuyan Manisalı (ilçeler dahil / nüfusa kayıt yeri dikkate alınır.) tüm öğrenci gençleri, memleket ayrımı gözetmeksizin CBÜ’de okuyan tüm öğrenciler hedef kitlesi olarak değerlendirilir.

Öğrencinin yazılı beyanı ile Manisa’da oturan iki referans isim yoluyla yapılacak değerlendirme sonucu burs verilip verilemeyeceği karara bağlanır. Referanslar yeterli bulunmazsa, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının bilgi kaynaklarından (Valilik) elde edilecek bilgiler doğrultusunda CBÜ öğrencileri ile diğer üniversitelerde okuyan “orta öğretimleri Manisa çıkışlı olan veya Manisa nüfusuna kayıtlı” öğrencilere taahhütname alınarak burs verilir. Ayrıca başka illerden gelip, CBÜ’de okuyan öğrenciler de burs için başvurabilirler.

Dernek tüzüğündeki kıstaslara uygun durumdaki öğrencilerin sitemizde yer alan ön başvuru belgesini doldurup yine genelağ üzerinden derneğin sekreter ve başkanının elmek (e-posta) adreslerine gönderecekler. Bu ön başvuru üzerine dernek yönetimi tarafından tarafsız olarak yapılacak puanlama sonucunda burs almaya hak kazananlar belirlenir. Kazandı listesi derneğin genelağ sitesinde ilan edilir.